Kompenzacija jalove energije

Kompenzacija jalove energije

Pri usporedbi s ostalim energentima, električna energija redovito je znatno skuplja, a način naplate redovito omogućava korisniku brojne mogućnosti.

Električna energija uplaćuje se po 3 osnove:

Samo radna energija preuzeta iz mreže pretvara se u električnim strojevima u koristan mehanički rad. Jalova energija pri tome služi za izgradnju magnetskog polja u strojevima (elektromotori + transformatori). U koliko neki korisnik nema uređaje (kondenzatore) za kompenzaciju jalove energije, svu jalovu energiju potrebnu za rad strojeva mora preuzimati iz distributivne mreže, što se naravno dodatno naplaćuje.

Uređaji za kompenzaciju jalove energije, ukoliko ih korisnik posjeduje, ”proizvode” jalovu energiju potrebnu strojevima za rad i na taj način tu istu energiju više nije potrebno preuzimati iz mreže.

Razlozi za kompenzaciju jalove energije:

Općenito o jalovoj energiji

U elektroenergetici je proizvodnja, prijenos i potrošnja električne energije vezana također na induktivnu jalovu snagu, koja je fizikalna posljedica djelovanja uređaja na izmjeničnu struju.

Većina električnih uređaja (asinkroni motori, transformatori, kolektorski izmjenični motori, indukcijske peći, prigušnice, aparati za zavarivanje, fluorescentne svjetiljke i još mnogo drugih), za svoje djelovanje koriste pored radne snage još i jalovu snagu (magnetno polje za čiji nastanak je potrebna struja koja zaostaje za naponom 90 stupnjeva). Tako nastala induktivna jalova snaga se u uređajima ne iskorištava, već se u svakoj poluperiodi pretače od generatora preko prenosne mreže do potrošača i obratno. Uređaji za proizvodnju i prijenos električne energije moraju tako pored aktivne snage prenositi i jalovu snagu što ima za posljedicu veću cijenu dobavljene električne energije kao i dodatno opterećenje svih prijenosnih dijelova električne mreže i uređaja.

Potrošnju induktivne jalove snage dakle ne možemo izbjeći. Rasteretiti možemo prijenosno i razdjelnu mrežu na taj način da induktivnim potrošačima električne energije, čim bliže mjestu priključenja, paralelno vežemo kondenzatore. Drukčije rečeno, takvo stanje možemo bitno poboljšati s kompenzacijom jalove snage. Takav način dobavljanja potrebne jalove snage omogućuje:

Izbor načina kompenzacije

Način kompenzacije i potrebna snaga kompenzacijskog postrojenja se određuje na osnovi tehničko‑ekonomske studije u fazi projektiranja elektroenergetskog postrojenja ili dijela mreže sa planiranim priključkom kompenzacije. U tvorničkim postrojenjima gdje se naknadno odlučuje o kompenzaciji, snaga kompenzacijskog postrojenja se određuje obično na osnovu analize potrošnje aktivne i jalove energije u određenom obračunskom periodu.

Od navedenog će ovisiti da li ćemo se odlučiti za kompenzaciju jalove energije na visokom ili niskom naponu, odnosno da li ćemo se odlučiti za : – centralnu kompenzaciju za cjelokupni pogon – grupnu kompenzaciju za veću ili manju grupu induktivnih potrošača električne energije ili – pojedinačnu kompenzaciju, prvenstveno za veće potrošače (veći elektromotori, energetski transformatori …. ) koji su pored toga pretežno u pogonu. U praksi je najčešće zastupljena centralna i grupna kompenzacija. Ako želimo smanjiti troškove jalove energije iz mreže, tada ima prednost centralna kompenzacija. U koliko želimo smanjiti gubitke te poboljšati naponske prilike u industrijskim instalacijama tada ćemo upotrijebiti grupnu i pojedinačnu kompenzaciju. Uvijek treba težiti optimalnom rješenju. Da bi postigli stabilne prilike u mreži i visok cos fi sa veoma brzim promjenama opterećenja potrebni su automatski kompenzacijski uređaji.