Implementacija srednjenaponskih sustava

Implementacija srednjenaponskih sustava

Od izrade tehničke dokumentacije i rješenja, do isporuke opreme i implementacije u sustav.

Aktivnim sudjelovanjem u nizu projekata sekundarne distribucije električne energije nazivnog napona 12/24kV, usavršili smo svoja znanja i vještine na području srednjenaponske opreme. Stoga nudimo kompletnu podršku za poslove inženjeringa, izrade tehničke i projektne dokumentacije uz isporuku srednjenaponskog sklopnog bloka i energetskih transformatora.

Nudimo kompletno razrađene sustave s adaptiranim proizvodima za povezivanje na niskonaponske sustave. Uz već navedenu podršku stručan tim naših djelatnika vrši i edukaciju vaše tehničke službe održavanja.

Od značajnijih projekata iz ovog sektora, u kojima smo sudjelovali, možemo izdvojiti:

Primjer preglednog nacrta:

Primjer trpolne sheme: