Automatizacija i upravljanje

Automatizacija i upravljanje

Rješenja za upravljanje jednostavnim strojevima i kompleksno-upravljačkim aplikacijama u industriji, infrastrukturi i zgradarstvu.

U ovom sektoru pokrivamo sljedeće: